O mne

„Prestaň sa tešiť iba na výsledok a začni milovať cestu, ktorá k nemu vedie.“

Keď som ešte ako študentka praxovala v nemocnici už vtedy som vedela,  že som si vybrala správne. Ako fyzioterapeutka pracujem viac ako 27 rokov. Počas svojej profesionálnej praxe som pracovala v nemocnici pri lôžkach pacientov,  v ambulantnej časti rehabilitácie aj v kúpeľných zariadeniach. Kým v nemocnici sa stretávame s akútnymi stavmi, do kúpeľov prichádzajú pacienti skôr počas rekonvalescencie.

Práca v každej zložke je iná a treba tomu prispôsobiť program aj terapiu. Venovala som sa pacientom,  ktorí mali rôzne zdravotné problémy.  Bolesti kĺbov, bolesti chrbtice, stavy po operáciách kĺbov, chrbtice, neurologické ochorenia, gynekologické problémy. Všetky svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti využívam vo svojej práci. Ďalšie nové informácie sa snažím získať na kurzoch a odborných seminároch.

 

MOJA PRAX

2012 : Sanatórium Jablunkov

1994 – 2012:  NsP Čadca

1993 – 1994 : Kúpele Jánske Lázně

Kúpele Turčianske Teplice

 

VZDELANIE

2011 – 2013: Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava –
špecializačné štúdium – špecializačná skúška

1999 – 2001 : Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
diplomovaný fyzioterapeut – absolventská skúška

1989 – 1993 : Stredá zdravotnícka škola Banská Bystrica
rehabilitačný pracovník – maturitná skúška

 

DOPLNKOVÉ VZDELANIE

2020: Rehabilitačná liečba niektorých druhov ženskej funkčnej sterility metódou Ľudmily Mojžišovej                                                                                                     certifikovaný kurz: p. Viera Jedličková – Praha

2017: Rehabilitačný taping a cvičenie senzomotoriky – Třinec

2016: Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode – Žilina

2010: Športová fyzioterapia a tréning – Praha

2008 : Dornova metóda a Breusova masáž – Ostrava

2001: Mobilizačné techniky – Banská Bystrica

1997: Facilitačné techniky – Bratislava